Wilsens, Cleeren & Verduyn, Geassocieerde Notarissen te Wellen

 

Wilsens, Cleeren & Verduyn

Geassocieerde Notarissen te Wellen

Je testament opstellen bij de notaris? Vanaf nu hoeft dicteren niet meer!

1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 moet de notaris een testament opstellen op basis van de werkelijke wil van de cliënt. Het verplicht dicteren van het testament door de cliënt wordt afgeschaft. Dit maakt een verschil uit voor mensen die een andere taal spreken of een spraak- of gehoorprobleem hebben.

Geen dictee meer

Het dicteren van de inhoud van het testament was tot gisteren een verplichte formaliteit voor het opstellen van een notarieel testament. In de praktijk vertaalde de notaris dit dictee naar een juridische taal. De verplichting om woord voor woord je testament te dicteren valt vanaf vandaag weg. De notaris moet een testament opstellen op basis van de door de “testator” (de persoon die een testament wil opstellen) uitgedrukte wil.

Zekerheid voor mensen met fysieke beperking of anderstaligen

Deze ogenschijnlijk kleine aanpassing in de wet brengt een vereenvoudiging voor mensen die een andere taal spreken of spraak- of gehoorproblemen hebben (bijvoorbeeld iemand die doof is of iemand die een ziekte heeft aan zijn keel of tong waardoor hij geen geluid kan uitbrengen). Zij konden tot vandaag geen notarieel testament opstellen, hoewel deze vorm meer bescherming biedt dan een handgeschreven testament.

Door het schrappen van het verplicht dicteren, is deze moeilijkheid weggewerkt. De notaris mag voor hen nu een notarieel testament opstellen, zonder dat zij woord voor woord hun wil moeten dicteren. Het testament is geldig zolang het de werkelijke wil van de cliënt uitdrukt.

Andere formaliteiten blijven bestaan. De notaris leest het testament steeds voor. Hij vraagt vervolgens aan de testator te bevestigen dat de inhoud overeenkomt met zijn wil. Ten slotte volgt de ondertekening door de testator, de notaris en de getuigen. Zijn er twee notarissen aanwezig, dan zijn de getuigen niet nodig.

Grondige bespreking

Dat het letterlijk dicteren van de inhoud aan de notaris wegvalt, betekent geen verlies van zekerheid voor de testator. De notaris zal bij het opstellen van notarieel testament actief de werkelijke wil van de testator nagaan. Hij heeft immers een adviesplicht. Dit gaat gepaard met het stellen van vragen en het bespreken van de wensen. Vaak bereidt de notaris dan een ontwerp van testament voor om de wil van de testator te vertalen naar een ‘juridische taal’. Dit ontwerp wordt onderzocht, besproken en indien nodig verbeterd. Dit advies vormt de grote meerwaarde van het notarieel testament.

Het belang van een notarieel testament

In tegenstelling tot het eigenhandig testament (dat met de hand wordt geschreven door de testator), biedt het notarieel testament heel wat waarborgen.

Zo biedt een notarieel testament de zekerheid dat de inhoud van het testament strookt met wat wettelijk kan. Bovendien is een notarieel testament praktisch onaanvechtbaar. De notaris waarborgt dat de testator gezond van geest is. De kans op conflicten achteraf of discussie tussen de erfgenamen over de echtheid van het testament, wordt tot een minimum herleid.

Registratie: cruciaal om een testament terug te vinden

Een testament kan met de jaren verloren gaan. Erfgenamen die het testament vinden, maar zich er door benadeeld voelen, kunnen het testament verscheuren.

Een testament jaren onder je matras houden of in een lade van een kast is daarom geen goed idee. Notariële testamenten (die bij de notaris worden opgesteld) worden automatisch geregistreerd door de notaris in een centraal register (het Centraal Register van Testamenten). Via dit register kunnen notarissen alle testamenten terugvinden.

Ook eigenhandige testamenten (die je zelf opstelt) kunnen geregistreerd worden om het risico op verlies tegen te gaan.

Meer informatie? Check www.notaris.be of raadpleeg onze brochure ‘Het testament’

Bron: Fednot

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .